Narzędzia

Narzędzia

Wiertarka, klucz pneumatyczny, szlifierka, wkrętarka – te i wiele...

O funduszach poręczeń kredytowych

O funduszach poręczeń kredytowych

W dzisiejszych czasach praca jest jednym z najważniejszych i...

Tłumaczenia techniczne - specjalistyczne i urzędowe

Tłumaczenia techniczne - specjalistyczne i urzędowe

W każdej firmie jaka prowadzi swoją działalność również poza...

Parametry siatek zgrzewanych

Parametry siatek zgrzewanych

W sklepach internetowych i w sklepach stacjonarnych sprzedawane są...

BIKSENON

BIKSENON

Niezwykle szeroki już rynek motoryzacyjny stale się powiększa....

  • Narzędzia
  • O funduszach poręczeń kredytowych
  • Tłumaczenia techniczne - specjalistyczne i urzędowe
  • Parametry siatek zgrzewanych
  • BIKSENON

TRANSPORT RĘCZNY

W przypadku wszelkich prac wymagających nakładu ludzkiej siły fizycznej, najlepiej jest skorzystać z urządzeń, które w optymalny sposób zmniejszą wysiłek i umożliwią precyzyjne wykonanie. Spośród urządzeń zastępujących transport ręczny na budowie wyróżnić można wciągarki, żurawie i chwytaki.

Współcześnie każdej gałęzi przemysłu przyświeca idea ergonomii. Chęć zmniejszenia nakładu fizycznego, zwiększenia wydajności i zminimalizowania możliwości popełnienia błędów idzie w parze z produkcją najnowocześniejszych narzędzi budowlanych. Dzięki temu optymalne bezpieczeństwo pracy jest zapewnione a transport ręczny ciężkich przedmiotów przestaje być konieczny.

Niektóre firmy zajmujące się dostarczaniem na zamówienie narzędzi ułatwiających pracę fizyczną, oferują również usługi w zakresie przenoszenia ciężkich przedmiotów. Należy jednak pamiętać , że transport ręczny jest obwarowany szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa. Określeniem ścisłych norm zajmuje się BHP.

Zasady są jednak różne dla każdego człowieka. Zależą bowiem od jego płci, wieku, masy i stanu zdrowia. W przypadku mężczyzn, wartość wagowa przenoszonych przedmiotów nie powinna przekraczać 30 kilogramów dla jednej osoby. Norma ta dotyczy jednak wyłącznie podjętej pracy stałej. Pracownik zatrudniony dorywczo może przenosić 20 kilogramów więcej. Jeśli chodzi o przetaczanie przedmiotów po płaskim terenie, to ich waga nie powinna przekraczać 300 kilogramów. Jeżeli pracownik przenosi określony ładunek z jednego miejsca na drugie za pomocą wózka na płaskim terenie, to całkowita waga przedmiotu i wózka nie powinna przekraczać 450 kilogramów. W przypadku przedmiotów, których waga przekracza 30 kilogramów, a długość jest większa niż 4 metry, transport ręczny powinien odbywać się zespołowo. Praca grupy powinna być jednak rozłożona w taki sposób, że na jednego pracownika powinien przypadać ładunek nie przekraczający 25 kilogramów, jeśli jest pracownikiem stałym lub 42 kilogramów, jeśli pracuje dorywczo. Dla kobiet rozkład ten wygląda inaczej. Na płaskim terenie przenoszone przedmioty nie mogą przekraczać 12 kilogramów, jeśli kobieta jest zatrudniona na stałe lub 20 kilogramów, jeśli jest pracownicą sezonową. Jeśli chodzi o przenoszenie ładunku pod górę, to waga przedmiotów nie powinna przekraczać 8 kilogramów w przypadku zatrudnienia stałego oraz 15 kilogramów przy pracy dorywczej. W przypadku przewożenia towaru na wózkach, posiadających dwa, trzy i cztery koła, ciężar przedmiotów powinien mieć maksymalną wartość 80 kilogramów przy pracy stałej i 20 przy dorywczej.

Transport ręczny obejmuje zarówno przenoszenie, jak i podtrzymywanie przedmiotów i materiałów przez pracownika lub grupę pracowników. Jest to tak naprawdę każdy wysiłek fizyczny, który wiąże się z trzymaniem ciężaru, a więc unoszenie, podnoszenie, układanie, ciągnięcie, przesuwanie, pchanie i przewożenie. Polskie prawo określa ścisłe warunki w jakich powinny odbywać się transport ręczny. Normy te dotyczą zarówno wartości przenoszonego ładunku, jak i sposobu przenoszenia.

Ustawa definiuje pracę dorywczą jako wykonywanie przenoszenia przedmiotów maksymalnie cztery razy w ciągu jednej godziny, a łączny okres przenoszenia to nie więcej niż cztery godziny w ciągu doby. Środki pomocnicze to urządzenia i przedmiot, które zwiększają bezpieczeństwo pracy i minimalizują wkładany wysiłek w wykonywane czynności. Są to według Ustawy taczki i wózki. pasy, liny i łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze i uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochylnie.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku przenoszenia przedmiotów w pracy, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki takie jak możliwości fizyczne pracownika i wpływ czynników zewnętrznych. Należy również maksymalnie chronić zdrowie każdej osoby przy wykonywaniu czynności transportowych. Przepisy bezpieczeństwa mówią o utrzymaniu prawidłowej pozycji ciała. Należy przede wszystkim chronić kręgosłup. Współcześnie dokłada się wszelkich starań, aby zminimalizować konieczność wykonywania czynności transportowych przez człowieka. Firmy inwestują w różnego rodzaju sprzęt transportujący, np. wózki widłowe, windy itp. Transport ręczny jest tym samym eliminowany. Na stronie http://www.dalmec.pl/pl/zakupy,220.html można znaleźć wiele przydatnych urządzeń, które poprawiają komfort pracy człowieka oraz wpływają na jego bezpieczeństwo.

Przy przenoszeniu ciężkich przedmiotów przez pracownika, należy stosować, gdzie to możliwe, odpowiedni sprzęt transportowy, aby odciążyć kręgosłup i ręce. Powinno się uniknąć wykonywania wszelkich niepotrzebnych czynności, dbając o oszczędność energii. Transport ręczny wykonywany w magazynach, fabrykach, na placach budowy oraz w i innych miejscach powinien być dostosowany do możliwości siłowych pracowników. Muszą oni być pełnoletni i odpowiednio przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca powinien mieć zawsze na uwadze bezpieczeństwo swoich pracowników i zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykonywanie tego typu czynności. Również miejsce pracy powinno być dostosowane do panujących warunków.  

Transport ręczny to zagadnienie, które można byłoby poruszać w wielu kontekstach. Warto przede wszystkim mieć świadomość tego, że zarówno transport daleki, jak i transport bliski pełnią w życiu człowieka bardzo ważną funkcję. Wiele branż czy działalności skupia się właśnie wokół transportu bliskiego. Mimo rozwoju technologicznego, transport ręczny wciąż pełni bardzo ważną funkcję, a nadzór człowieka nad maszynami czy urządzeniami pomocniczymi nigdy nie przestanie być potrzebny.